הגדרת יעדים בגוגל אנליטיקס

מדידת נתונים | הגדרת יעדים והמרות | הפקת דו"חות | הדרכות לבעלי עסקים ,בגוגל אנליטיקס